Garantikassen for fiskere

På våre nettsider vil du finne nærmere informasjon om ordningene som administreres, forskrifter og diverse søknadsskjemaer for utskrift.
Tilgang til vårt ekstranett gis til alle fiskere på blad B i manntallet, rederier og regnskapskontor.
Via vårt ekstranett kan det meldes fra om ledighet, sendes inn søknad om dagpenger på fellesmelding og søkes om refusjon av betalt avgift på mineralolje.

Ta kontakt for å få brukernavn og passord!

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering