Garantikassen for fiskere

Styret i Likviditetsfondet

Styret for Likviditetsfondet ble avviklet 31.12.2017.

Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i desember 2017 at styret i Garantikassen for fiskere skal ha en utvidet rolle i organiseringen og administrering av Likviditetsfondet fra 01.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 Skjema for styret:

Reiseregning

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering