Administrasjonen i Garantikassen for fiskere er som følger:

Daglig leder: Jan Skjærvø
Rådgiver ordningene: Arve Yttersian
Rådgiver økonomi: Marianne S. Hepsø

Rådgiver IKT: Tor Kirkeby

Rådgiver økonomi: Marit Podsada
Økonomikonsulent: Hilde Andersen

Førstekonsulent: Ann Astri Slind
Konsulent: Berit Reitan
Konsulent: Toril Lynum
Konsulent: Jorid Helgetun
Konsulent: Sølvi S. Nilssen
Administrasjonssekretær: Mette Selbekk