Båteier/den som disponerer faratøyet er ansvarlig for å søke om dagpenger på vegne av de som er ansatt på fartøyet når fartøyet settes ut av fiske på grunn av:

 • Havari eller forlis.
   
 • Sykdom.
   
 • Ekstraordinære ishindringer.
   
 • Mannskapsmangel (behov for mer mannskap må være meldt til NAV).
   
 • Streik eller lockout i mottak/foredlingssektoren på land.
   
 • Uforutsett forlenget verkstedopphold. 
   
 • At fartøyet blir tatt ut av fiske av kontrollerende myndigheter.

I disse tilfellene skal søknadsskjema "Fellesmelding" benyttes.