Du er selv ansvarlig for å søke om dagpenger ved:

  • Ledighet etter skriftlig oppsigelse fra arbeidsgiver.
     
  • Ledighet etter militærtjeneste, sykdom, salg eller kondemnering av fartøy.
     
  • Ledighet etter egen oppsigelse av arbeidsforhold.

I disse tilfellene skal søknadsskjema " Egenmelding " benyttes.