Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at dette gjelder for garantiordningen for året 2020:

Året er delt inn i 3 garantiperioder:

  • 02.01. - 30.04.    Søknadsfrist 30.06.20
  • 01.05. - 31.08.    Søknadsfrist 31.10.20
  • 01.09. - 23.12.    Søknadsfrist 28.02.21
     
  • Ukebeløpet er på kr. 2.550,-.
     
  • Maksimalgarantien i hver garantiperide er på 13 uker. Dette betyr at maksimalt tilskudd pr. person for den enkelte garantiperiode er på kr. 33.150,-.

5,8 milloner kroner er stilt til disposisjon for ordningen.

Endring i antall garantiperioder pr. år gjelder bare for kalenderåret 2020. De nye garantiperiodene for 2020 er ulike de som følger av forskrift 26. januar 1990 nr. 68 om garantiordningen for fiskere (garantilottforskriften) § 4. Dersom noen fiskere eller fangstfolk likevel skulle komme bedre ut hvis man legger forskriftens garantiperioder til grunn, så vil dette gjelde.

Det kan søkes om garantilott først etter utløpet av hver garantiperiode. Skjema "Søknad om garantlott" benyttes.

Dersom søknadsfristen ikke kan overholdes, er det anledning til å søke om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig -  innen utløpet av søknadsfristen.