Ny ordning for CO2-avgiften fra og med år 2020 - kompensasjonsordningen

I forslag til statsbudsjett for år 2020 foreslår regjeringen at den reduserte satsen på mineralolje til fiske og fangst i nære farvann oppheves fra 1. januar 2020. Dette innebærer at fiskefartøyene vil betale full CO2-avgift fra 1. januar 2020, men at det samtidig innføres en kompensasjonsordning basert på førstehåndsverdien av fangsten.

Nærmere informasjon om kompensasjonsordningen vil bli lagt ut så snart vi vet noe mer.

Refusjon av grunnavgiften for bunkringer fra og med år 2020 videreføres som normalt. Refusjonsbeløp pr. liter er på kr. 1,68,-.