Ordningen gjelder når fartøyet driver fiske, herunder:

  • Ved ulønnsomt fiske.
     
  • I reguleringsperioder.
     
  • I tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr).