Ørn

 

Trygdeoppgjøret er utsatt til høsten 2020.

Dette betyr at fiskerpensjon fra Garantikassen først blir regulert når trygdeoppgjøret er ferdig. Regulering av fiskerpensjon vil likevel gjelde med virkning fra og med 1. mai. Orienteringsbrev vil bli sendt ut til alle som har løpende pensjon når reguleringen er foretatt.