Ørn

Regulering av fiskerpensjon med virkning fra og med 1. mai 2023, vil bli foretatt i forbindelse med utbetaling av pensjon i august 2023.