Ørn

Medlemspremien fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Medlemspremien for år 2023 er på kr. 16.142,-.