NB!
For søknad om refusjon av grunnavgift benyttes skjema "Søknad om refusjon av grunnavgift".
Søknad om refusjon av grunnavgift, kan også sendes inn via Garantikassens ekstranett.

Refusjonsbeløpet for bunkringer i år 2022 er på kr. 1,76 pr. liter. 

For bunkringer i år 2021 er refusjonsbeløpet på kr. 1,74 pr. liter.

  • For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.
  • Mineralolje = diesel, solar og gassolje.
  • Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.                                            

Søknad om refusjon av grunnavgift kan sendes inn:

  • Elektronisk via vårt ekstranett. Ved nyregisrert- eller omregistrert fiskefartøy hvor det tidligere ikke er søkt om refusjon for, må det ta kontakt med oss før søknad kan sendes via ekstranettet.
  • Pr. post eller pr. e-post.
  • Det kan søkes om refusjon av betalt avgift inntil 12 ganger pr. kalenderår. 

  • Søknadsfristen for bunkringsåret 2022 er 28. februar 2023.