Søknad om refusjon av betalt mineraloljeavgift kan sendes inn:

  • Elektronisk via vårt ekstranett. Ved nyregisrert- eller omregistrert fiskefartøy hvor det tidligere ikke er søkt om refusjon for, må det ta kontakt med oss før søknad kan sendes via ekstranettet.
     
  • Pr. post eller pr. e-post.
     
  • Skjema "Søknad om refusjon mineraloljeavgift" benyttes.

Det kan søkes om refusjon av betalt avgift inntil 12 ganger pr. kalenderår. 

Informasjon om "Kompensasjonsordningen" fra år 2020 vedrørende CO2-avgiften vil bli lagt ut så snart vi vet noe mer.