Her finner du Garantikassens skjemaer som det er mulig å laste ned.

Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023
Søknad om tilskudd til drivstoff for kystrekeflåen i 2023 (DOCX, 36KB)
Søknad om tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023 (PDF, 85KB)
Obs!
Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger i år.
Se informasjon om ordningen, hvor det er opplyst hvilke fartøy som kan søke om tilskudd.


Tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter
Søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr (DOCX, 34KB)
Søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr (PDF, 32KB)


Refusjon av grunnavgift
Søknad om refusjon av grunnavgift (DOCX, 25KB)
Søknad om refusjon av grunnavgift (PDF, 35KB)
Obs!
Grunnavgiften på drivstoff er fjernet fra og med driftsåret 2023. Søknad om refusjon av grunnavgift for bunkringer foretatt i år 2022/tidligere år, sendes på vanlig måte.


Pensjon
Ankeerklæring pensjon (DOCX, 26KB)
Ankeerklæring pensjon.pdf (153KB)


Dagpenger
Søknad om dagpenger - Egenmelding (DOC, 392KB)
Søknad om dagpenger - Egenmelding (PDF, 37KB)

Søknad om dagpenger - Fellesmelding (DOCX, 24KB)
Søknad om dagpenger - Fellesmelding (PDF, 35KB)


Garantilott
Søknad om garantilott (DOC, 217KB)
Søknad om garantilott (PDF, 205KB)