Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader.

23,449 millioner kroner er avsatt til utbetaling, og tilskudd gis så langt det er midler til utbetaling.

Det gis tilskudd med kr. 2,50 per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff, bunkret i Norge i år 2023.
Obs!
For bunkringer fra og med 25.09.2023 og senere, har Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt at det gis tilskudd med kr. 3,50 per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff, bunkret i Norge i år 2023.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger i 2023.
 

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2023:

a. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som  kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2022.

b. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.