Fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntalet er pliktige medlemmer i pensjonstrygden for fiskere.

  • Medlemspremien gjelder hele kalenderåret, og ved innbetaling for hele året godskrives 52 pensjonsgivende uker.