Garantikassen for fiskere
Postboks 1244, Torgarden
7462 Trondheim

Telefon: +47 73 54 56 50

På grunn av tilpasning til koronasituasjonen og ferieavvikling, har vi inntil videre noe begrenset åpningstid i sentralbordet: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.30.

E-post: garanti@garantikassen.no