Garantikassen for fiskere
Postboks 1244, Torgarden
7462 Trondheim

Telefon: +47 73 54 56 50

Vår åpningstid i sentralbordet er for tiden noe begrenset.

Vår åpningstid i sentralbordet er:

kl. 09.00 - 11.00 og kl.13.00 - 14.00

E-post: garanti@garantikassen.no