Postadresse:
Garantikassen for fiskere
Postboks 1244, Torgarden
7462 Trondheim

Besøksadresse:
Havnegata 9, Pirsenteret, 7010 Trondheim

Telefon: +47 73 54 56 50
Grunnet omlegging til nytt telefonsystem, er vårt sentralbord stengt mandag 5. juni 2023.
E-post: garanti@garantikassen.no