Postadresse:
Garantikassen for fiskere
Postboks 1244, Torgarden
7462 Trondheim

Besøksadresse:
Havnegata 9, Pirsenteret, 7010 Trondheim

Åpningstiden i sentralbordet er:

mandag - torsdag: kl. 09.00 - 11.00 og kl.12.00 - 14.00
fredag: kl. 09.00 - 11.00

Telefon: +47 73 54 56 50
E-post: garanti@garantikassen.no