Postadresse:
Garantikassen for fiskere
Postboks 1244, Torgarden
7462 Trondheim

Besøksadresse:
Havnegata 9, Pirsenteret, 7010 Trondheim

Telefon: +47 73 54 56 50

Sentralbordet er åpent:
kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00 
Fredager kl. 09.00 - 11.00

I perioden 03.07. - 30.07.2023 er sentrabordet åpent kl. 09.00 - 11.00

E-post: garanti@garantikassen.no