Her finner du Garantikassens skjemaer som det er mulig å laste ned.

Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024
Søknad om tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024 (DOCX, 35KB)
Søknad om tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2024 (PDF, 33KB)

Når det gjelder tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten for driftsåret 2023, er midlene til utbetaling brukt opp.

Kompensasjon for CO2-avgift for driftsåret 2023
Søknadsfristen er 31. mars 2024.

Lenke til Søknadsskjema:
Søknadsskjema for Kompensasjon for CO2-avgift 

Du må logge inn og søknaden sendes digitalt.
Det skal fylles ut en søknad for hvert selskap.

Viktig!
Det er ikke tillatt å benytte søknadsskjema for driftsåret 2022 eller for tidligere år, når det skal søkes om kompensasjon for CO2-avgift for driftsåret 2023.
 

Tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter
Søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr (DOCX, 34KB)
Søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr (PDF, 32KB)


Refusjon av grunnavgift
Søknad om refusjon av grunnavgift (DOCX, 25KB)
Søknad om refusjon av grunnavgift (PDF, 35KB)
Viktig!
Grunnavgiften på drivstoff er fjernet fra og med driftsåret 2023. Dette betyr at fiskeflåten ikke er ilagt grunnavgift ved bunkring av drivstoff i 2023. Søknad om refusjon av grunnavgift for bunkringer foretatt i år 2022/tidligere år, sendes på vanlig måte.


Pensjon
Ankeerklæring pensjon (DOCX, 26KB)
Ankeerklæring pensjon.pdf (153KB)


Dagpenger
Søknad om dagpenger - Egenmelding (DOC, 392KB)
Søknad om dagpenger - Egenmelding (PDF, 37KB)

Søknad om dagpenger - Fellesmelding (DOCX, 24KB)
Søknad om dagpenger - Fellesmelding (PDF, 35KB)


Garantilott
Søknad om garantilott (DOC, 217KB)
Søknad om garantilott (PDF, 205KB)