GARANTIKASSEN FOR FISKERE

er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Garantikassen for fiskere (GFF) ledes av et styre på 5 medlemmer, og daglig leder som har det øverste administrative og faglige ansvar for virksomheten.

GFF administrerer for tiden følgende ordninger:

  • Kompensasjonsordningen for CO2-avgift.
  • Dagpenger for fiskere og fangstfolk.
  • Tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i driftsåret 2023.
  • Tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter.
  • Pensjonstrygden for fiskere.
  • Refusjon av grunnavgift på mineralolje (for år 2022 og tidligere år).
  • Garantiordningen.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell forvalter av de ordninger som vi administrerer. 

Vårt hovedmål er derfor å gi god service til våre brukere, gjennom å administrere ordningene på en effektiv og korrekt måte.