GARANTIKASSEN FOR FISKERE

er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Garantikassen for fiskere (GFF) ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder som har det øverste administrative og faglige ansvar for virksomheten.

GFF administrerer for tiden følgende ordninger:

Dagpenger for fiskere og fangstfolk, pensjonstrygden for fiskere,  garantiordningen og refusjon av CO2_ og grunnavgift på mineralolje.

I tillegg er GFF regnskapsfører for fondet i pensjonstrygden for fiskere.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell forvalter av de ordninger som vi administrerer. 

Vårt hovedmål er derfor å gi god service til våre brukere, gjennom å administrere ordningene på en effektiv og korrekt måte.

Takk til Norges Fiskarlag som har vært behjelpelig med noen av bildene til vår hjemmeside.