Her finner du Garantikassens skjemaer som det er mulig å laste ned.

NB!
For søknad vedrørende Kompensasjonsordningen for CO2-avgift,  skjema "Søknad om kompensasjon for CO2-avgift" benyttes.


NB!
For søknad om refusjon av grunnavgift,  skjema "Søknad om refusjon av grunnavgift" benyttes.
(Skjema for søknad om refusjon av grunnavgift, kan sendes inn via Garantikassens ekstranett.)

 

Kompensasjonsordningen for CO2-avgift
Søknad om kompensasjon for CO2-avgift (DOCX, 25KB)

Søknad om kompensasjon for CO2-avgift (PDF, 24KB)

 

Refusjon av grunnavgift
Søknad om refusjon av grunnavgift (DOCX, 21KB)

Søknad om refusjon av grunnavgift.pdf (35KB)

 

Pensjon
Ankeerklæring pensjon (DOCX, 26KB)

Ankeerklæring pensjon.pdf (153KB)

 

Dagpenger
Søknad om dagpenger - Egenmelding (DOC, 392KB)

Søknad om dagpenger - Egenmelding.pdf (41KB)

Søknad om dagpenger - Fellesmelding (DOCX, 22KB)

Søknad om dagpenger - Fellesmelding.pdf (33KB)


Garantilott

Søknad om garantilott (DOC, 216KB)

Søknad om garantilott.pdf (205KB)