Vi gjør oppmerksom på følgende:

Antall garantiperioder, ukebeløp m.m. er pr. dato ikke fastsatt for driftsåret 2020.

Vi legger ut informasjon så snart ovennevnte er fastsatt.

Dette gjaldt for driftsåret 2019:

Året var inndelt i 2 garantiperioder:

   Garantiperioder          Søknadsfrist

    02.01. - 30.06.             31.08.2019 
    01.07. - 23.12.             29.02.2020

  • Det kunne søkes om garantilott først etter utløpet av hver garantiperiode. Skjema "Søknad om garantlott" ble benyttet.
     
  • Dersom søknadsfristen ikke kunne overholdes, var det anledning til å søke om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig -  innen utløpet av søknadsfristen.