Året er inndelt i 2 garantiperioder:

   Garantiperioder          Søknadsfrist

    02.01. - 30.06.             31.08. 
    01.07. - 23.12.             28.02.

  • Det kan søkes om garantilott først etter utløpet av hver garantiperiode. Skjema "Søknad om garantlott" benyttes.
     
  • Dersom søknadsfristen ikke kan overholdes, kan det søkes om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig -  innen utløpet av søknadsfristen.