Samordning med ytelser fra folketrygden:

 • Fiskerpensjon er samordningspliktig med ytelser fra folketrygden og annen offentlig pensjonsordning.
   
 • Mottar du for eksempel 50 % uførepensjon, har du rett til 50 % fiskerpensjon såfremt du har nok opptjeningstid.
   
 • Ved uttak av 100 % uførepensjon og 100 % arbeidsavklaringspenger, har du ikke rett til fiskerpensjon.
   
 • Ordinær alderspensjon fra folketrygden reduserer ikke fiskerpensjon.
   

Samordning med opptjente pensjonsmåneder i Maritim pensjonskasse:

 • Har du opparbeidet deg pensjonsrettigheter på tilsammen 750 uker eller mer i fiskerpensjon og Maritim pensjonskasse, vil du motta pensjon fra begge ordningene.
   
 • Hvor mye du får fra hver ordning, bestemmes etter nærmere regler for samordning.
   
 • Har du mindre enn 750 uker i fiskerpensjon ved fylte 60 år, vil fiskerpensjon ytes først fra og med den måneden du tar ut pensjon fra Maritim pensjonskasse.