For å ha rett til dagpenger er det krav til minsteinntekt fra fiske eller fangst.

  • Kravet er inntekt på 1,5 ganger grunnbeløpet (G) siste år (kr.186.042,-) eller inntekt på 3 G siste 3 år (kr. 372.084,-).
     
  • Annen inntekt enn inntekt fra fiske eller fangst kan benyttes for personer som tidligere år ikke har opparbeidet seg inntekt fra fiske eller fangst.
     
  • Personer som ikke oppfyller kravet til minsteinntekt, vil ikke ha rett til dagpenger.