Du er selv ansvarlig for å søke om dagpenger ved:

  • Ledighet etter skriftlig oppsigelse fra båteier eller høvedsmann.
     
  • Ledighet etter skriftlig oppsigelse fra båteier eller høvedsmann på grunn av fangststopp som følge av reguleringer, sesongavslutning eller leveringsvansker. Gir rett til dagpenger etter en karenstid på 4 uker regnet fra søknadstidspunktet.
     
  • Ledighet etter militærtjeneste, sykdom, salg eller kondemnering av fartøy.
     
  • Ledighet etter egen oppsigelse av arbeidsforhold.

I disse tilfellene skal søknadsskjema " Egenmelding " benyttes.