Oppdatert 14.02.2021:

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, eller som mister tur grunnet bestemmelser om korona kan det  søkes dagpenger for.

I tilfeller hvor personer bosatt i utlandet blir satt i innreisekarantene i Norge før påmønstring til fartøy, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden.
Dette gjelder selv om karanteneperioden avvikles helt eller delvis i oppspart friperiode, og uavhengig av om påmønstring til fartøy skjer i henhold til vanlig turnus.

For personer som er bosatt i utlandet gjelder også ordningen dersom situasjonen omkring koronaviruset fører til at man ikke har mulighet til å komme seg til Norge i forbindelse med påmønstring til fartøy.

Det er rederi/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.