Anvisning av dagpenger i år 2021 vil første gang skje tirsdag 12.01.21, og vil være på konto dagen etter.

 

Publisert: 23.03.2020

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, kan det også søkes dagpenger for.

Utenlandske statsborgere som er ansatt på norske fiskefartøy er også omfattet. Eksempelvis gjelder dette personer bosatt i utlandet, men som ikke kommer seg til Norge grunnet innreise problemer ved mannskapsbytte. 

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.