Vi har for tiden en god del henvendelser fra næringen om hvilke rettigheter som gjelder for fiskere og fangstfolk, i forhold til situasjonen som har oppstått i forbindelse med Coronapandemien.

Informasjon om hvilke rettigheter som gjelder etter dagens regelverk ved en eventuell driftsstans som følge av at fiskemottakene ikke skulle ta imot leveranser, er lagt ut. Eventuelle endringer vil bli kunngjort.

Se avsnittene "Dagpenger til fiskere med fartøytilknytning - søknad", og "Dagpenger til fiskere uten fartøytilknytning - søknad".

Se også avsnitt under Garantiordningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 23.03.2020 (sist oppdatert 24.03.2020)

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, kan det også søkes dagpenger for.

Utenlandske statsborgere som er ansatt på norske fiskefartøy er også omfattet. Eksempelvis gjelder dette personer bosatt i utlandet, men som ikke kommer seg til Norge grunnet innreise problemer ved mannskapsbytte. 

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

 Skjema «Fellesmelding» benyttes.