Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 • Medlemspremien for år 2024 er på kr. 17 177,-, en økning på kr. 1 035,- i forhold til medlemspremien for år 2023.
   
 • Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger.  Premie for 1. halvår forfaller til betaling 31.03.2024, og forfall for 2. halvår er 31.07.2024.
   
 • Krav på innbetaling av medlemspremie for 1. halvår 2024, blir sendt ut medio februar i år.
   
 • Personer som fyller 60 år i år i løpet av 2024, vil få krav på hele årspremien med forfall 31.03.2024.
   
 • Forfalt medlemspremie renteberegnes etter til enhver tid gjeldende sats for forsinkelsesrenten, for tiden 12,5 %.