Ukebeløpet er på kr. 2.550,-

  • Dersom du har en lott som gjennomsnittlig er mindre enn kr. 2.550,- pr. uke i søknadsperioden er du berettiget til garantilott, såfremt øvrige vilkår i ordningen er oppfylt.
     
  • Med lott menes personinntekt etter at utgifter er fratrukket bruttofangst, og båt og bruk har fått sin andel i henhold til gjeldende oppgjørsavtaler. Enefiskere behandles på samme måte.