Grunnavgiften er fjernet fra og med år 2023.
Dette betyr at fiskeflåten ikke ilegges grunnavgift ved bunkring av drivstoff etter driftsåret 2022.

NB! Refusjon av grunnavgiften for bunkringer i år 2022, er på kr. 1,76 pr. liter,
Søknad om refusjon av betalt grunnavgift sendes til Garantikassen på vanlig måte.

Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader.

  • For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.
  • Mineralolje = diesel, solar og gassolje.
  • Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.                                            

Søknad om refusjon av grunnavgift kan sendes inn:

  • Pr. post eller pr. e-post.