Garantilott utbetales til båteier eller til den som har ansvaret for oppgjør med mannskapet.

  • Båteier/oppgjørsansvarlig må påse at hver enkelt får garantilotten utbetalt, og at kvittering fra mannskapet for korrekt utbetaling blir sendt til oss.
     
  • Oppgjørsavregning sendes også til tillitsmann på fartøyet til orientering.