Personer som er over 46 år, og som ikke har registret opptjeningstid i trygden fra før, kan kreve seg fritatt for betaling av medlemspremie til pensjonstrygden for fiskere (fiskerpensjon).

Personer som betaler pensjonsavgift til Maritim pensjonskasse, er fritatt for å betale medlemspremie til fiskerpensjon.

Personer som skal betale medlemspremie for 6 uker:

  • Personer som avtjener verneplikt, går på skole innen fiskeri, eller har lærlingekontrakt innen fiske, må betale medlemspremie for kun 6 uker.
    Dette forutsetter at det sendes inn dokumentasjon til Garantikassen.