Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at dette gjelder for garantiordningen for året 2023:

Året er delt inn i 2 garantiperioder:

  • 02.01. - 30.06.    Søknadsfrist 31.08.23
  • 01.07. - 23.12.    Søknadsfrist 29.02.24
     
  • Ukebeløpet er på kr. 2.550,-.
     
  • Maksimalgarantien i hver garantiperide er på 13 uker. Dette betyr at maksimalt tilskudd pr. person for den enkelte garantiperiode er på kr. 33.150,-.
     

Det kan søkes om garantilott først etter utløpet av hver garantiperiode. Skjema "Søknad om garantilott" benyttes.

Dersom søknadsfristen ikke kan overholdes, er det anledning til å søke om utsettelse med innsending av søknad - telefonisk eller skriftlig -  innen utløpet av søknadsfristen.