I god tid før du fyller 60 år, vil du få tilsendt søkadsskjema fra oss.

  • I skjema "Søknad om fiskerpensjon" er det konkrete spørsmål som må besvares, før søknaden sendes tilbake til oss.
     
  • I vedlegg til søknaden, får du en oppstilling over opptjente pensjonsgivende uker.