Dagpenger utbetales for 5 dager pr. uke. Av dagpengene trekkes det skatt, og eventuelle andre offentlige trekk.

  • Ved utbetaling av dagpenger får du tilsendt to likelydende brev, hvor det blant annet opplyses om hvilken periode du er innvilget dagpenger for.
     
  • For videre utbetaling av dagpenger må "Melding om fortsatt ledighet" fylles ut på foreskrevet måte, og sendes tilbake til oss innen 14 dager regnet fra siste dato for utbetaling.