Fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntalet er pliktige medlemmer i pensjonstrygden for fiskere. Noen unntak fra trygdeplikten gjelder.

  • Medlemspremien gjelder hele kalenderåret, og ved innbetaling for hele året godskrives 52 pensjonsgivende uker.
     
  • Se avsnittet om unntak fra trygdeplikten.