Utbetaling av fiskerpensjon:

  • Pensjonen ytes fra og med måneden etter fylte 60 år, og deretter månedlig til og med den måneden du fyller 67 år.

Refusjon av innbetalt medlemspremie:

  • Hovedregelen er at personer med mindre enn 750 uker opptjening ved fylte 60 år får refundert innbetalt medlemspremie, minus premien for de første 75 ukene. Se avsnittet om samordning med Martim pensjonskasse for unntak.
     
  •  Refusjon av innbetalt medlemspremie gis ikke ved 100 % uførhet.