Dagpenger gis som hovedregel fra og med 4. virkedag regnet fra den dagen det meldes fra om ledighet til oss.

  • Det er derfor viktig at vi kontaktes med en gang når ledighet av ulike årsaker oppstår.
     
  • Melder du fra om ledighet til oss pr. telefon, vil du få 14 dagers frist med innsending av skriftlig søknad.