Frist for installasjon av rapporteringsutstyr, og frist for søknad om tilskudd.

Fristen for installasjon av rapporteringsutstyr for flåten mellom 11 og 15 meter er 1. april 2023. Fristen kan forskyves, såfremt at fartøyeier kan dokumentere at bestillingen av utstyr er foretatt før 1. april 2023.

Fristen for installasjon av rapporteringsutstyr for flåten mellom 10 og 11 meter er 1. juli 2023. Fristen kan forskyves, såfremt at fartøyeier kan dokumentere at bestillingen av utstyr er foretatt før 1. juli 2023. Det betyr at alle dokumenter i søknaden kan sendes etter fristen så fremt bestillingsbekreftelsen er vedlagt. Du trenger ikke å sende bestillingsbekreftelsen før søknaden.  

Fristen for flåten under 10 meter er utsatt: fra 31. desember 2023 til 1. juli 2024.


Garantikassen vil forholde seg til ovennevnte, i forhold til frist for søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr.
 

Søknadsfristene er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.
Garantikassen har ikke myndighet til å endre fristene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Det gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene. 

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.