Garantiordningen gjelder når fartøy driver fiske og i situasjoner ved midlertidig driftsstans, herunder:

  • Ved ulønnsomt fiske.
     
  • I reguleringsperioder.
     
  • Driftsstans som følge av at fiskemottakene grunnet markedssituasjonen ikke tar imot leveranser.
     
  • I tidsrom mellom turer/sesonger (også i forbindelse med vanlig vedlikehold av fartøy og utstyr).