Rederi/båteier eller den som disponerer fartøyet er ansvarlig for å søke om dagpenger på vegne av seg selv, og de som er ansatt på fartøyet ved ledighet som følge av:

 • Havari eller forlis.
   
 • Sykdom/karantenebestemmelser.
   
 • Ekstraordinære ishindringer.
   
 • Mannskapsmangel (behov for mer mannskap må være meldt til NAV).
   
 • Streik eller lockout av partene innen foredlings- og produksjonssektoren på land.
   
 • Uforutsett forlenget verkstedopphold. 
   
 • At fartøyet blir tatt ut av fiske av kontrollerende myndigheter. Ordinær klassing og vedlikeholdsarbeid gir ikke rett til dagpenger.

I disse tilfellene skal søknadsskjema "Fellesmelding" benyttes.
 

Det presiseres følgende, dagens regelverk:

En eventuell driftsstans som følge av at fiskemottakene ikke skulle ta imot leveranser grunnet markedssituasjonen, koronapandemien etc., gir etter dagens regelverk ikke rett til dagpenger til fiskere og fangstfolk med fartøytilknytning og til enefiskere. Da er det garantiordningen som gjelder.

Se imidlertid avsnittet "Dagpenger til fiskere uten fartøytilknytning - søknad", som gjelder ved skriftlig oppsigelse.