Du kan være frivillig medlem:

  • I de delene av året du ikke opparbeider rettigheter i Maritim pensjonskasse, eller andre pensjonsordninger.
     
  • Om du ikke fyller vilkårene for å stå på blad B på grunn av tillitsverv innen næringen.