Ved uttak av reduserte trygdeytelser med 60 % eller lavere blir dagpengene redusert forholdsmessig.

  • Dersom ledig fisker mottar over 60 % trygdeytelser fra folketrygden, faller retten til dagpenger bort.
     
  • Alderspensjon og fisker- og sjømannspensjon reduserer ikke dagpengene.