Ukebeløpet for driftsåret 2020 er pr. medio mars 2020 ikke fastsatt.

Inntektsgrense 2. garantiperiode 2019

  • Ukebeløpet var på kr. 2.550,-.
     
  • Dersom du hadde en lott mindre enn kr. 66.300,- ( 2.550,- X 26 uker ) ved drift i hele garantiperioden var du berettiget til garantilott, såfremt øvrige vilkår i ordningen var oppfylt.
     
  • Med lott menes personinntekt etter at utgifter er fratrukket bruttofangst, og båt og bruk har fått sin andel i henhold til gjeldende oppgjørsavtaler. Enefiskere ble behandlet på samme måte.