Medlemspremien fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Premien for år 2021 er på kr. 11.741,-.
     
  • Medlemspremien til pensjonstrygden for fiskere fordeles på to halvårlige innbetalinger.  Premeie for 1. halvår forfaller til betaling 31.03., og forfall for 2. halvår er 31.07.
     
  • Medlemspremie som ikke er betalt innen forfall renteberegnes med for tiden 8,00 %.
     
  • Premie som ikke blir betalt etter purring og inkasso oversendes til skatteetaten for videre innkreving.