Refusjonsbeløpet for bunkringer i år 2019 er på kr. 2,71 pr. liter.

 • Refusjon av grunnavgiften utgjør kr. 1,65 og refusjon av CO2-avgiften utgjør kr. 1,06.
   
 • Det gis en rentekompensajson på refusjonsbeløpet, for tiden 0,7 %.
   
 • For utenlandske fiske- og fangstfartøy gis refusjon for avgift dersom fartøyet driver fiske og fangst i næringsøyemed.
   
 • Mineralolje = diesel, solar og gassolje.
   
 • Bensin og smøreolje omfattes ikke av ordningen.