Ørn

Medlemspremien fastsettes hvert år ved kongelig resolusjon, fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Medlemspremien for år 2022 er på kr. 12.326,-.