Søknadsskjema for driftsåret 2024 ble tilgjengelig på vår hjemmeside 5. februar 2024. 

Ordningen gjelder kun for fartøy som driver fiske med reketrål.

22,343 milloner kroner er avsatt til ordningen. Utbetaling av tilskudd foretas så lenge det er gjenstående midler i ordningen, forutsatt at bunkringen av drivstoff er gjort i 2024. Det gis tilskudd med 3 kroner per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff.

Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger i 2024, og første søknad kan sendes fra og med februar 2024.