Oppdatering vedrørende endret søknadsfrist

Nærings - og fiskeridepartementet har bekreftet at fristen for installasjon av sporingsutystyr kan forskyves, såfremt at fartøyeier kan dokumentere at bestillingen av utstyr er foretatt før 1. april 2023.

Garantikassen vil forholde seg til ovennevnte, i forhold til frist for søknad om tilskudd til rapporteringsutstyr.
 

Endret søknadsfrist for tilskudd til rapporteringsutstyr for flåten under 15 meter

Nærings- og fiskeridepartementet har nå besluttet at utsatt frist til den 1. april 2023 for installasjon av rapporteringsutstyr, gjelder for alle fartøy mellom 10 – 15 meter.

Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Det gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene. 

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.