Forskriften gjelder arbeidsføre fiskere og fangstfolk som:

  • Er  opppført på blad B i fiskermantallet eller fyller betingelsene for opptak.
     
  • Har deltatt i fiske på merkeregistrert fiskefartøy på mininum 6 meters lengde.

Styret i Garantikassen kan i spesielle tilfelle utvide virkeområdet til også å gjelde fiskere og fangstfolk som har deltatt på ikke-merkeregistrerte fartøy på mininum 6 meters lengste lengde.